İstanbul'da saat: sanalbasin.com üyesidir
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
Kaz Dağları'nda Madencilik Tehdidi Devam Ediyor
Kaz Dağları'nda Madencilik Tehdidi Devam Ediyor
Aydos Ormanı'nda yangın
Aydos Ormanı'nda yangın
Yazı Detayı
08 Ekim 2019 - Salı 13:20 Bu yazı 325 kez okundu
 
Partilerin Oylarını Alt Alta Yazarak İttifak Kurulmaz
Umut Oran
iletisim@umutsensin.net
 
 

Partilerin Oylarını Alt Alta Yazarak İttifak Kurulmaz

 

Millet İttifakı da Cumhur İttifakı da “Uzun Ömürlü Olmayacaktır”

 

Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Doğru İttifak: “Ne Mutlu Türküm Diyene” İttifakıdır

 

 

CHP’li Umut Oran, AKP’lilerin ortaya attığı yüzde 50+1’den  geri dönülmesi önerisinin yine AKP tarafından reddedilmesi, Cumhur ve Millet ittifaklarının devam edip etmeyeceği, MHP ve SP’nin ittifaklardaki rolü ve daha da önemlisi Türkiye’nin fetret döneminden çıkmak için hangi ittifaka ihtiyacı olduğuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Yüzde 50+1 zorunluluğunun AKP’nin yumuşak karnı değil elindeki bir koz olduğunu belirten Umut Oran, “Türkiye’nin son 20 yılda yaşadığı büyük kutuplaşma göz önüne alındığında 20-25 bandındaki bir partinin kısa sürede oyun kurucu olması ve iktidar bloğunu geriletmesi sanılandan çok daha zor olacaktır. Zaten yeni rejimin ne olduğunu en iyi bilen iktidar bloğu da bu durumun farkında olduğu için 50+1 zorunluluğunu kendi iktidarının devamı için vazgeçilmez olarak görmektedir… Gelinen noktada, özellikle muhalefet bloğunun, ittifak kavramını doğru zemine oturtamamış olması da AKP’nin bir başka avantajıdır. Zira muhalefet bloğu, ittifak zeminini, ‘iktidara karşı olanların cephesi’ olarak algılamakta ve ‘ilkeler ittifakı’ yerine ‘karşıtlık ittifakı’ kurmayı seçmektedir. Halbuki tek 1 oyun bile önemli olduğu bir seçim ortamında her muhalif partide yaşanacak küçük kopmalar bile devlet imkânlarını parti amaçları için kullanan iktidarın ‘oyun kurucu’ rolüne devam edeceğini göstermektedir. Bu nedenle muhalefet unsurları da oy oranından önce ittifak kurulacak partilerin üreteceği meşruiyeti göz önüne almalıdır. Oy oranları hesabı yapma yanılgısı dışında birbirine benzemeyen partilerin kırılganlığını da eklediğimizde Millet İttifakının ‘sorunsuz devam edeceğine’ dair değerlendirmeleri fazla iyi niyetli olarak görmek mümkün hale gelmektedir. Aynı durum, daha az şiddette olmak üzere, Cumhur İttifakı için de geçerlidir… Kanaatimiz odur ki muhalefet bloğunu iktidar alternatifi yapacak olan ilk koşul ana muhalefet partisinin tek başına aldığı oy oranının 20-25 bandından 30-35 bandına çıkaracak hamleleri yapmasıdır. Ancak kısa vadede tek başına CHP’nin değişimi de yılların alışkanlıklarını dönüştürmeye yetmeyebilir. Bu noktada doğru ittifakların kurulması ve ihtiyaç duyulan ‘meşruiyet zemininin inşası’ temel hedef olmalıdır. Bu manada, Türkiye’nin mevcut durumunda iktidar alternatifi olacak tek ittifak bloğunun; Atatürk ilke ve devrimleri ile bir sorunu bulunmayan partilerin tabanlarını bir araya getirecek “Ne Mutlu Türküm Diyene İttifakı” olacağı açıktır. Böylesi bir ittifak hem muhalefet bloğunu ortak ilkeler temelinde birbirine yaklaştırıp kırılganlıkları ortadan kaldıracak hem de AKP’nin tüm meşruiyet zeminini ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.

 

Umut Oran, muhalefet bloğunda ortaya çıkan riskli durumu ve güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdiği ayrıntılı bir yazlı basın açıklaması yaptı. Umut Oran’ın basın açıklaması şöyle:

 

“İktidar bloğunun aralıksız uyguladığı yanlış politikalar sebebiyle Türkiye “tam bir fetret dönemine” girmiş bulunmaktadır. “Yeni Türkiye” kurma sevdasıyla yola çıkan iktidar bloğu, tek başına ülkeyi yönettiği 17 yılın sonunda “söyleyecek tüm sözlerini bitirmiş” ve kendini tekrarlamaya başlamıştır. Çok açıktır ki, iktidar bloğunun içine düştüğü kısırdöngüden çıkması ve 2002’deki gibi toplumda yeniden bir “rüzgâr estirmesi” mümkün olmayacaktır.

 

Ancak bu durum, iktidar bloğunun bugünden yarına kadar yok olacağı anlamına da gelmemektedir. Söyleyecek sözü bitmesine ve ülkeyi fetret devrine sokmuş olmasına rağmen iktidar bloğu, hâlâ çok geniş bir kitleyi etkileme kabiliyetine sahiptir. Çelişki gibi görünen bu gerçeğin iki sebebinden biri iktidar partisinin “tüm devlet kurumlarını ele geçirmiş yani parti-devleti inşa etmiş olması”, diğeri de “kitlelerde heyecan yaratacak iktidar adayı bir alternatif siyasi hareketin” olmamasıdır. Zaten “fetret devrini” derinleştiren ana sorun da buradadır. 17 yıllık zulüm döneminden toplumun her kesimi etkilenmesine rağmen “alternatif bir söylem” ne yazık ki ortaya konulamamıştır.

 

Yüzde 50+1 Zorunluluğu AKP’nin Yumuşak Karnı Değil Güçlü Yanıdır

 

Rejim değişikliğinden ve her şeyin “tek adama” devredilmesinden sonra yeni sistemin merkezine oturan 50+1 kuralı da “alternatif yaratma” ihtimalini düşürmekte ve “en yüksek oy oranına sahip olan partiye” yani mevcut durumda hala en az 40 oy oranına hükmeden AKP’ye büyük avantajlar sağlamaktadır. Zira 50+1’e ulaşmak için AKP’nin “kendi tabanını konsolide edip yanına iktidar nimetlerinden faydalanmak isteyen küçük bir ortak bulması yeterliyken” 20-25 bandında olan ana muhalefet partisinin;

 

-hem tabanını konsolide etmeye,

-hem iktidarın karşısında bulunan diğer tüm muhalefet partilerini ikna etmeye

-hem de iktidar bloğuna oy veren kitlede kopuşlar yaratmaya ihtiyacı vardır.

 

Türkiye’nin son 20 yılda yaşadığı büyük kutuplaşma göz önüne alındığında 20-25 bandındaki bir partinin “kısa sürede oyun kurucu olması” ve iktidar bloğunu geriletmesi sanılandan çok daha zor olacaktır. Zaten yeni rejimin ne olduğunu en iyi bilen iktidar bloğu da bu durumun farkında olduğu için 50+1 zorunluluğunu kendi iktidarının devamı için “vazgeçilmez” olarak görmektedir. Bir başka deyişle 50+1 zorunluluğu AKP’nin yumuşak karnı değil tam aksine güçlü yanıdır.

 

Partilerin Oylarını Alt Alta Yazarak İttifak Kurulmaz

 

Gelinen noktada, özellikle muhalefet bloğunun, ittifak kavramını doğru zemine oturtamamış olması da AKP’nin bir başka avantajıdır. Zira muhalefet bloğu, ittifak zeminini, “iktidara karşı olanların cephesi” olarak algılamakta ve “ilkeler ittifakı” yerine “karşıtlık ittifakı” kurmayı seçmektedir. İlk bakışta daha kolay olması ve partilerin kurumsal değişimlerini zorunlu kılmaması sebebiyle sonuç alınabilecek bu anlayışın orta-uzun vadede başarılı olmasıysa mümkün değildir; çünkü birbirine benzemeyen partilerin, gelişen olaylara karşı “kırılganlık sorununu” aşması kolay olmayacaktır. Bahsedilen benzemezlik sorunu, oy oranlarının alt alta yazılıp toplanmasını da imkânsız kılmaktadır. Zira parti üst yönetimleri “ittifak yapsa da” parti tabanları 100 olarak üst yönetimlerin tercihlerini kabul etmeyeceklerdir. Tek 1 oyun bile önemli olduğu bir seçim ortamında her muhalif partide yaşanacak küçük kopmalar bile devlet imkânlarını parti amaçları için kullanan iktidarın “oyun kurucu” rolüne devam edeceğini göstermektedir.

 

İttifakların Asıl Amacı “Meşruiyet Üretmek” ya da “Eksik Kapatmaktır”

 

Şayet ittifak kurmak, partilerin oy oranlarını alt alta yazmak değilse ittifaklar neden yapılır? Çok açıktır ki Türkiye ve AKP-MHP özelinde değerlendirdiğimizde, AKP’nin Cumhur İttifakından elde etmek istediği ilk amaç MHP’nin oy oranı değil MHP’nin “ürettiği varsayılan meşruiyettir.” Zira AKP’nin 17 yıllık uygulamalarının çok büyük çoğunluğunu “gayri-milli” olarak değerlendirmek mümkündür ve AKP; MHP üzerinden “meşru zemin” inşa etmeye uğraşmakta ve üretemediği siyasal söylemi de MHP geleneğinin oturduğu ideolojik zeminden karşılamaya uğraşmaktadır. O halde muhalefet unsurları için de sorun aynı noktadan ele alınmalıdır. Yani oy oranından önce “ittifak kurulacak partilerin üreteceği meşruiyet” göz önüne alınmalıdır. Bu açıdan baktığımızda, mevcut durumda, İYİ Parti’nin de tıpkı MHP’nin AKP’ye sağladığı gibi bir “meşruiyet zemini” oluşturduğu düşünülebilir. Elbette normal şartlarda altı oklu devrim bayrağı dışında bir meşruiyet zemini aramak CHP için züldür, ancak 17 yıllık AKP kara propagandası CHP ile ilgili önyargıları kaşırken, bazı CHP’li üst yöneticilerin de bu dezenformasyonu boşa çıkarmak için gerekli olan ideolojik karşı hamleleri yapamadığı da bir gerçektir. Benzer bir etkiye Saadet Partisi’nin de sahip olduğu düşünülebilir. Bu yüzden gerek AKP’nin gerekse de CHP’nin Saadet Partisini kendi yanında tutmak istemesi normaldir. Bu noktada Saadet Partisi’nin alabileceği oy miktarı “en az öneme sahiptir” zira asıl olan partilerin oy oranları değil ittifaka katacakları meşruiyet oranıdır.

 

Millet İttifakı da Cumhur İttifakı da “Uzun Ömürlü Olmayacaktır”

 

Yerel seçim süreci ve sonrasında ortaya çıkan tartışmalar ele alındığında Millet İttifakı bileşenlerinin “meşruiyet zeminini” bir kenara bırakarak “oy oranları” üzerinden değerlendirme yapma yanılgısına belli ölçülerde saplandığı görülmektedir. Bu duruma “birbirine benzemeyen partilerin kırılganlığını” da eklediğimizde Millet İttifakının “sorunsuz devam edeceğine” dair değerlendirmeleri “fazla iyi niyetli” olarak görmek mümkün hale gelmektedir. Aynı durum, daha az şiddette olmak üzere, Cumhur İttifakı için de geçerlidir.

 

Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Doğru İttifak: “Ne Mutlu Türküm Diyene” İttifakıdır

 

O halde kırılgan iki ittifakın yani Millet ve Cumhur ittifak bloklarının geleceği kırılgansa doğru “ittifak zemini” ve “tarafları” neler olmalıdır? Kanaatimiz odur ki muhalefet bloğunu “iktidar alternatifi” yapacak olan ilk koşul ana muhalefet partisinin tek başına aldığı oy oranının 20-25 bandından 30-35 bandına çıkaracak hamleleri yapmasıdır. Köklü bir kurumsal değişikliği, demokratik bir tüzüğü ve çağın gereklerine uygun, CHP tarihiyle ve gelenekleriyle uyumlu yeni bir programı zorunlu kılan bu hamleler bütünü; 21.Yüzyıla uygun bir CHP’yi oluşturmak ve iktidar yürüyüşünü başlatmak için elzemdir. Ancak kısa vadede tek başına CHP’nin değişimi de yılların alışkanlıklarını dönüştürmeye yetmeyebilir. Bu noktada doğru ittifakların kurulması ve ihtiyaç duyulan “meşruiyet zemininin inşası” temel hedef olmalıdır. Doğru yaklaşım; muhalefet bloğunu oluşturacak partilerin tavanlarını değil tabanlarını hedef alacak ve tabanları birbirine yaklaştırıp ikna edecek bir ittifak programının oluşturulması ve “tabandan tavana” bir yeni ittifak ilişkisinin kurulmasıdır. Bu manada, Türkiye’nin mevcut durumunda iktidar alternatifi olacak tek ittifak bloğunun; Atatürk ilke ve devrimleri ile bir sorunu bulunmayan partilerin tabanlarını bir araya getirecek “Ne Mutlu Türküm Diyene İttifakı” olacağı açıktır. Böylesi bir ittifak hem muhalefet bloğunu ortak ilkeler temelinde birbirine yaklaştırıp kırılganlıkları ortadan kaldıracak hem de AKP’nin tüm meşruiyet zeminini ortadan kaldıracaktır. Ne Mutlu Türküm Diyene İttifakı, oy oranlarının toplamından çok daha büyük bir etki yaratma kabiliyetinde de olacaktır. Türkiye’nin ihtiyacı; Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında sıkışmak ve fetret devrini uzatmak değil, Ne Mutlu Türküm Diyene İttifakını kurarak Türkiye’yi yeniden tam bağımsızlık rotasına sokmaktır. Türk milletinin beklentisi de 1919 ruhunu gelecek yüzyıla taşıyacak olan da budur.”

 

(NOT: Bizden bu ve benzeri e-posta almak istemiyorsanız lütfen mansurcelik@gmail.com adresine bildiriniz, teşekkürler)
 
Mansur Çelik
Danışman
 
Etiketler: Partilerin, Oylarını, Alt, Alta, Yazarak, İttifak, Kurulmaz,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
02 Ağustos 2020
CHP Örgütleri Parti Programını Yazabilecek Kadar Niteliklidir
186 Okunma.
17 Temmuz 2020
Demokrasicilik Oyununun Parçası Olmayacağım
357 Okunma.
26 Haziran 2020
CHP Kurultayının Seçim Dışında Bir Gündemi Olmayacak Mı?
167 Okunma.
23 Haziran 2020
Muhalefet Toplumu Örgütlemezse İktidarlar Zulmü Sıradanlaştırır
182 Okunma.
08 Haziran 2020
Umut Oran’dan Önemli Kurultay Uyarısı:
414 Okunma.
29 Mayıs 2020
Genişletilmiş Millet İttifakı İsteyenlere Ekmeleddin Faciasını Hatırlattı
334 Okunma.
08 Mayıs 2020
“İktidar Yeni Mezunları Yok Oluşa terk etmemelidir”
393 Okunma.
21 Nisan 2020
TBMM BAŞKANI 23 NİSAN TALİMATI VEREMEZ !
270 Okunma.
14 Nisan 2020
UMUT ORAN KURTULUŞU GÖSTERDİ
261 Okunma.
02 Nisan 2020
ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NA BAŞVURDU:
334 Okunma.
06 Mart 2020
“Siyasi Partiler bu haliyle 50 yıl sonra da var olacak mı?”
322 Okunma.
31 Ocak 2020
CHP Üst Yönetimi Cefakâr Partililere Kulak Vermeli!
403 Okunma.
29 Ocak 2020
Umut Oran’dan İl Kongreleri Ve Kurultay Uyarısı:
303 Okunma.
13 Ocak 2020
Umut Oran’dan “CHP’ye Kurultay, Türkiye'ye Demokrasi” Reçetesi
352 Okunma.
10 Ocak 2020
Libya’ya Asker Göndermekle Mavi Vatanı Savunmak Aynı Şey Değildir
331 Okunma.
31 Aralık 2019
BU KEZ ULUSAL GÜVENLİK İÇİN MSB’YE BAŞVURDU
296 Okunma.
26 Aralık 2019
UMUT ORAN’DAN KANAL İSTANBUL’A 34 MADDELİK ÇED İTİRAZI
291 Okunma.
28 Ekim 2019
Cumhuriyetimizi Nasıl geri alırız
424 Okunma.
16 Ekim 2019
İktidar Partizanlıktan derhal vazgeçmelidir
507 Okunma.
09 Eylül 2019
Umut Oran’dan 4 Eylül çıkışı
496 Okunma.
02 Ağustos 2019
CHP, Türkiye’yi rahatlatmak için erken seçim istemelidir
1447 Okunma.
20 Temmuz 2019
Mavi Vatanda oynanan oyunlara dikkat
824 Okunma.
26 Mart 2019
Muhalif Seçmenin Hevesi Artırılmalı
774 Okunma.
25 Şubat 2019
Omuz Verin! İstanbul’u Kazanabiliriz!
723 Okunma.
14 Aralık 2018
Umut Oran’dan İttifak Ve CHP Tabanı Uyarısı:
1213 Okunma.
04 Aralık 2018
Sandık Güvenliği Seçim Güvenliğidir, Unutanları uyarıyorum:
657 Okunma.
30 Kasım 2018
İktidarın Yolu İttifaktan Değil İlkeli Olmaktan Geçer
606 Okunma.
13 Kasım 2018
Umut Oran, Yunanistan’ın ağır silahlarını Bolu’dan eleştirdi
821 Okunma.
03 Ekim 2018
CHP Üst Yönetimini Yerel Seçimler İçin Uyardı:
1064 Okunma.
26 Eylül 2018
Yerel Seçim Süreci Ciddiyetten Uzak Ele Alınıyor!
924 Okunma.
25 Eylül 2018
UMUT ORAN’dan Muhalefete Çağrı ve uyarı geldi.
965 Okunma.
07 Eylül 2018
CHP kuruluş yıldönümü için Umut Oran’dan manidar mesaj:
1160 Okunma.
10 Ağustos 2018
EKONOMİK ÇÖKÜŞTEN ÇIKIŞIN YOLU
1069 Okunma.
28 Temmuz 2018
DÜRÜSTLÜK YA DA HİTABET DEĞİL, YEPYENİ BİR YÖNETİM
670 Okunma.
29 Haziran 2018
DOĞRU YERE ODAKLANIRSAK BU KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK MÜMKÜN
789 Okunma.
21 Haziran 2018
Endüstri 4.0 Çağında SİYASET
719 Okunma.
14 Haziran 2018
Ramazan Bayramı coşkusu 24 Haziran’daki büyük değişime vesile olsun
645 Okunma.
24 Mayıs 2018
“İktidar Partisine Benzeyerek İktidar Olunmaz!”
723 Okunma.
30 Nisan 2018
Bu İktidara da "Namert Vergileri"ne de Son
945 Okunma.
24 Nisan 2018
En İyiler En Ön Cepheye
852 Okunma.
17 Nisan 2018
Referandumun Birinci Yıldönümünde ...
735 Okunma.
14 Nisan 2018
KKTC’DE DENİZ ÜSSÜ KURULMALIDIR
839 Okunma.
28 Şubat 2018
CHP ayağa kalkmadan, iktidar bloğu yerine oturmaz
1145 Okunma.
01 Şubat 2018
Sosyalist Enternasyonal'den İstifa Mektubum
1009 Okunma.
Haber Yazılımı