TİP “Maltepe Yerel Yönetim Çalıştayı” başarıyla tamamlanmıştır.

Yerel (marmaracagdas.com) - http://marmaracagdas.com | 29.01.2024 - 00:16, Güncelleme: 29.01.2024 - 01:41 16416+ kez okundu.
 

TİP “Maltepe Yerel Yönetim Çalıştayı” başarıyla tamamlanmıştır.

Türkiye İşçi Partisi Maltepe İlçe Örgütü tarafından düzenlenmiş ve 20 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan, yedi başlık (Emek, Hayvan Hakları, Kültür & Sanat, Kent, Ekoloji & Engelli Yaşam, Gençlik, Eşit Yurttaşlık & Emekliler, Kadın & Toplumsal Cinsiyet) üzerinden tartışılan “Maltepe Yerel Yönetim Çalıştayı” başarıyla tamamlanmıştır.
Maltepeli sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin ve  yurttaşların temsil edildiği bu toplantının sonunda her masa,  yürüttüğü tartışmalar sonucunda bir özet bildirge hazırlayıp  diğer katılımcılara bir sunum gerçekleştirmiştir. Aşağıda paylaştığımız tespitler ve talepler, Maltepe halkının ihtiyaçlarına yönelik “Nasıl bir Maltepe istiyoruz?” sorusuna cevap olarak ortaya çıkmıştır. EMEK • Belediyelerin işçi istihdamı sürecinde liyakati temel alan bir anlayış benimsemesi gerekmektedir. • Belediye işçilerinin iş kazalarına kurban gitmemesi amacıyla gerekli iş güvenliği şartlarının titizlikle sağlanması konusunda çalışmalar yürütülmelidir. • Taşeron işçiliğe son verilmesi ve Toplu İş Sözleşmesi süreçlerinin bu toplantıların muhatabı olan işçilerin talepleri de gözetilerek şeffaf bir şekilde yürütülmelidir. • Kadın emeği alternatif yöntemlerle ekonomiye kazandırılmalıdır. Bunun için ticari değeri olabilecek emtialarına üretimine yönelik belediye destekli atölyeler  açılabilir.    Kadın üretimi ürünlerinin• STK‘lar ve kent konseyi ile işbirliği yapılarak çeşitli projeler gerçekleştirilmelidir. • İSMEK’lerin çoğaltılarak özellikle sertifikası geçerli olmak üzere çeşitli meslek edindirme kursları yaygınlaştırılmalıdır. • Kadın ve erkek emeklilere üretim yapabilecekleri el sanatları yemek gibi atölyeler oluşturulması ve Avrupa birliği projeleri yaygınlaştırılabilir. • Biat kültürü ortadan kaldırılarak, sosyal adalet sağlanmalıdır. KÜLTÜR VE SANAT •Maltepe ilçesindeki kültür merkezlerinin mahalleler bazında çoğaltılması ve daha fonksiyonel hala getirilmesi gerekmektedir. Bu kültür merkezlerinde, ücretsiz bir şekilde tiyatro, sinema ve konser etkinlikleri organize edilmelidir. •Toplumun her kesimini kapsayacak şekilde organize edilmesi gereken eğitimlerin daha da yaygınlaştırılması gerekmektedir. Organize edilen bu eğitimler, muhtarlar veya çeşitli araçlar vasıtasıyla yurttaşlara daha kapsamlı bir şekilde duyurulmalıdır. • Kültür merkezlerinde halk kitaplıkları oluşturularak okumayı özendiren imza günleri vb. etkinlikler düzenlenmelidir. Bu kitaplıklarda çalışan personelin ise edebiyat alanında yetkin kişilerden seçilmesi yönünde tercihler yapılmalıdır. • Belediye Kültür Müdürlüğü tarafından rehberli olarak şehir içi ve şehir dışı kültür gezileri organize edilmelidir. • Okul müze projesi ile özellikle devlet okullarındaki öğrencilere yönelik arkeoloji ve müze gezileri organize edilmeli. Bu proje ile ekonomik olarak dezavantajlı olan çocuklarımızın tarihimizle ilgili bilgilenmesi ve gelecekle    ilgili hayaller kurabilmelerinin önü açılmalıdır. Yine bu yolla çocuklarımızın yurttaşlık bilinci gelişecektir. • Öğrencilere yönelik bilim ve görsel sanat atölyeleri, müzik, resim kurslarının açılarak sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu yöntemle, yetenekli gençler tespit edilip akademik yönelimleri konusunda       desteklenmelidir. • İlçe genelinde farklı kültürleri de kapsayan festival ve etkinliklerin düzenlenmesi. • Belediyenin kullanımına sunulan kültür ve sanat bütçesinin amaca yönelik kullanılması ve bu bütçenin şeaflığının sağlanması zaruri bir ihtiyaçtır. EMEKLİLER     Emeklilerin şu anda en derin yoksulluğa maruz kalan toplumsal kesim olmasından yola çıkarak;  • Emeklilerin sosyal hayatın dışına itilmesine, yalnızlaştırılmasına karşı onları sosyal yaşama dahil edecek alanlar yaratılmalıdır. • Emeklilerin bir araya gelebileceği ve kendi ilgi alanlarına hitap eden faaliyetlerde bulunabilecekleri semt lokalleri gibi alanlar yaratılmalıdır.  • Belediye, emeklilerin kendi öz örgütlülüklerini yaratacak ve seslerini duyurabilecekleri platformlara öncülük etmelidir. • Gündüz bakım evleri açılmalı ve yaşlılara yetişkin bezi konusunda belediye desteği verilmelidir. Yaşlı tek başına yaşayanlara destek günlük ziyaretlerin sağlanması ve bu hizmetin düzenli yapılması gerekmektedir. • Emekli olup aktif iş hayatına devam etmek isteyen yurttaşlar çeşitli belediye kurumlarında iş imkanı yaratılmalıdır. EŞİT YURTTAŞLIK • Belediye, tüm inanç gruplarına eşit mesafede duran, onların kendilerini nasıl tanımladıklarından yola çıkan ve yaşam alanlarında özgürce var olabilmelerini sağlayan bir anlayış benimsemelidir. • Maltepedeki tüm etnik unsurların kendi dil ve kültürlerini özgürce ifade edebilecekleri imkanlar yaratılmalı, dışlayıcı değil farklılıklarıyla birlikte kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmelidir. • Eşit olmayanlara eşitmiş gibi davranmak en büyük eşitsizliktir ilkesinden hareketle bugüne dek eşitsizliklerle karşılaşan kesimlere pozitif ayrımcılık esas alınmalıdır. • Mahalle meclisleri kurulmalı; emekli, emekçi, kadın komiteleri, kent konseyiyle  beraber çalışabilecek şekilde örgütlenmelidir. • Mahalle afet gönüllüleri projesinin canlandırılması gerekmektedir. • Her yıl belirlenen bir günde depremi riskini ve alınabilecek önlemlerin konuşulabileceği ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılabileceği etkinlikler düzenlenmelidir. • Muhtarlar tarafından toplanma alanlarımız tanıtılmalı ve mahallenin afet planı yapılmalıdır. • Belediye, bir sosyal konut modeli geliştirmeli ve bu konutları dezavantajlı kişilerin kullanımına açabilmelidir. KENT, EKOLOJİ, ENGELLİ YAŞAM VE HAYVAN HAKLARI . • Belediye, bir sosyal konut modeli geliştirmeli ve bu konutları dezavantajlı kişilerin kullanımına açabilmelidir. • Geri dönüşüm konusunda bilinçlendirici faaliyetler yapılarak yurttaşın çöplerini evlerinde ayrıştırması sağlanmalıdır.  • Bitki yetiştiriciliği eğitimleri teşvik edilmeli ve bu alanda çeşitli yarışmalar düzenleyerek ekolojik bilinç geliştirilmelidir.  • Belediyede engelli yurttaşların yaşamını kolaylaştıracak bir Engelli Müdürlüğü kurulmalıdır.• Kaldırımlar ve yollar engelli yurttaşların kullanımına uygun hale getirilmelidir .• “Benim Mahallem Engel Tanımaz” sloganıyla gönüllülük faaliyetleri örgütlenmelidir. • İlerici ve yurttaştan yana tutum geliştiren STK’lara destek gösterilmelidir. • Her mahallede halk sağlığını korumayı amaçlayan sağlık birimleri kurulmalıdır.  EKOLOJİ, ENGELLİ YAŞAM VE HAYVAN HAKLARI • Gençlerin, mahalle gelenek göreneklerini ve toplumsal değerlerimizi anlayabilmesi için bilgilendirici faaliyetler yürütülmelidir.  • Hayvanlarının korkup kalp krizi geçirmesine ve aynı zamanda içindeki zararlı kimyasallarla çevreye büyük zarar veren havai fişek kullanımının yasaklanmasını talep ediyoruz. • Sokaklarımızda yaşayan hayvanları toplu olarak bir alana kapatmak yerine, kendi alanlarında yaşayabilmelerine imkan sağlanmalıdır. İlçemizde yaşayan sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve atıl durumda olan       mama, su kaplarının, kullanılabilir bir hale getirilmesi gerekmektedir. • Belediye, 5199 no’lu kanuna göre kısırlaştır, aşılat ve yerinde yaşat ilkesi doğrultusunda hizmet vermeli.Hayvan satışının ve üretiminin yasaklanması ve denetlenmesi olmazsa olmazdır.  KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET • Kadınlar, semt, mahalle ayırımı olmaksızın kültürel ve sosyal anlamda belediyeden eşit hizmet almalıdır. • E-5 altı ve üstü mahallelerde hizmete ulaşabilme yönünde belirgin bir ayrım gözlemlenmektedir. Yoksulluğun yoğun olduğu mahallelerde bu sorun, kadın ve çocuklar üzerinde daha fazla baskı yaratmaktadır. Kadın ve çocukların günlük hayatta koşullarının iyileştirilmesi için sadece paneller, mitingler asla yeterli değildir. Bu kişilerin hane hane kapıları çalınmalı, problemleri dinlenmeli ki varlıklarının önemsendiğini hissedip daha katılımcı olsunlar. Aynı zamanda bu alandaki iyileşmenin topyekün gerçekleşebilmesi için erkeklerin cinsiyet eşitliği, temel insan hakları alanında öncelikle bilinçlendirilip katılımcı olması sağlanmalıdır. • Kadın ve çocuklar için sosyal alanların oluşturulması, sokakların daha güvenli hale getirilmesi gerekmektedir. • Belediye, erkek şiddeti gören ve eşinden ayrılmak isteyen kadınlara; maddi, hukuki, psikolojik destek sağlamalıdır. • Kadınların ekonomik bağımsızlığı için istihdam alanları yaratılmalıdır. • Mahallelerde muhtarlarla iş birliği içinde kadın kooperatifleri desteklenmeli, kadın pazarları kurulmalıdır. • Kadınların iş yaşamına dahil olabilmesine olanak sağlamak amacıyla ücretsiz kreş imkanı temin edilmesi olmazsa olmaz koşuldur.  • Çalışan kadınlara, farkındalık oluşturmak ve haklarını öğrenmeleri yönünde teşvik etmek amacıyla iş yaşamı eğitimi verilebilir. Ayrıca, kadın hakları konusunda  atölyeler düzenlenmesi zaruri bir ihtiyaçtır. • Belediyeden, kadın yurttaşlara iş güvencesi vermesini ve eşit ücret uygulamasını talep ediyoruz. • Belediyenin, kadın sağlığına yönelik ücretsiz hizmetler talep ediyoruz. Erken  teşhis amacıyla düzenli, takipli meme kanseri taraması, rahim kanseri taraması, HPV aşısı hizmeti verilmesi gerekmektedir. GENÇLİK • Gençlik politikaları aileleri de kapsayacak ve bilinçlendirecek şekilde genişletilmelidir.  • Parklar, kreşler ve okullar sıkı şekilde denetlenmelidir. • Okullarda uygulanan fahiş kayıt ücretleri, bir öğün dahi yemek temin edilmemesi yoksul aileleri zorlamaktadır. Bu, çocukların eğitim almasının ve sağlıklı birer birey olarak yetiştirilmelerinin önündeki ciddi bir engeldir. Belediyenin bu hususlarda yurttaşın hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmesi gerekmektedir. • Özellikle yoksul kız çocuklarının eğitimi hayati bir öneme sahip. Bütçenin bir  kısmının kız çocuklarına burs verilmesi için ayrılmasını talep ediyoruz .• Emekli öğretmenlerin mahallelerde gönüllü ders vermesi için imkân yaratılmalı.  • Gençlerin madde bağımlığına çözüm olmak amacıyla anne babalara yönelik bilinçlendirici eğitimleri verilmeli.  • Belediye, gençleri spora teşvik etmek için spor bursları vermeli, kültür sanat eğitimleri ve hizmetleri yoğunlaştırılıp doğru şekilde sosyalleşmelerine katkıda bulunmalıdır.   Tüm çalışma gruplarının ortak talebi olarak; Belediye bütçelerinin harcandığı alanlar hususunda şeaf bir biçimde yurttaşa hesap verilmesi ve belediye yönetiminin bu harcamaları sıkı bir şekilde denetlemesini talep ediyoruz.              
Türkiye İşçi Partisi Maltepe İlçe Örgütü tarafından düzenlenmiş ve 20 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan, yedi başlık (Emek, Hayvan Hakları, Kültür & Sanat, Kent, Ekoloji & Engelli Yaşam, Gençlik, Eşit Yurttaşlık & Emekliler, Kadın & Toplumsal Cinsiyet) üzerinden tartışılan “Maltepe Yerel Yönetim Çalıştayı” başarıyla tamamlanmıştır.

Maltepeli sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin ve  yurttaşların temsil edildiği bu toplantının sonunda her masa,  yürüttüğü tartışmalar sonucunda bir özet bildirge hazırlayıp  diğer katılımcılara bir sunum gerçekleştirmiştir.

Aşağıda paylaştığımız tespitler ve talepler, Maltepe halkının ihtiyaçlarına yönelik “Nasıl bir Maltepe istiyoruz?” sorusuna cevap olarak ortaya çıkmıştır.

EMEK

• Belediyelerin işçi istihdamı sürecinde liyakati temel alan bir anlayış benimsemesi gerekmektedir.
• Belediye işçilerinin iş kazalarına kurban gitmemesi amacıyla gerekli iş güvenliği şartlarının titizlikle sağlanması konusunda çalışmalar yürütülmelidir.
• Taşeron işçiliğe son verilmesi ve Toplu İş Sözleşmesi süreçlerinin bu toplantıların muhatabı olan işçilerin talepleri de gözetilerek şeffaf bir şekilde yürütülmelidir.
• Kadın emeği alternatif yöntemlerle ekonomiye kazandırılmalıdır. Bunun için ticari değeri olabilecek emtialarına üretimine yönelik belediye destekli atölyeler  açılabilir.

   Kadın üretimi ürünlerinin• STK‘lar ve kent konseyi ile işbirliği yapılarak çeşitli projeler gerçekleştirilmelidir.

• İSMEK’lerin çoğaltılarak özellikle sertifikası geçerli olmak üzere çeşitli meslek edindirme kursları yaygınlaştırılmalıdır.
• Kadın ve erkek emeklilere üretim yapabilecekleri el sanatları yemek gibi atölyeler oluşturulması ve Avrupa birliği projeleri yaygınlaştırılabilir.
• Biat kültürü ortadan kaldırılarak, sosyal adalet sağlanmalıdır.

KÜLTÜR VE SANAT

•Maltepe ilçesindeki kültür merkezlerinin mahalleler bazında çoğaltılması ve daha fonksiyonel hala getirilmesi gerekmektedir. Bu kültür merkezlerinde, ücretsiz bir şekilde tiyatro, sinema ve konser etkinlikleri organize edilmelidir.
•Toplumun her kesimini kapsayacak şekilde organize edilmesi gereken eğitimlerin daha da yaygınlaştırılması gerekmektedir. Organize edilen bu eğitimler, muhtarlar veya çeşitli araçlar vasıtasıyla yurttaşlara daha kapsamlı bir şekilde duyurulmalıdır.

• Kültür merkezlerinde halk kitaplıkları oluşturularak okumayı özendiren imza günleri vb. etkinlikler düzenlenmelidir. Bu kitaplıklarda çalışan personelin ise edebiyat alanında yetkin kişilerden seçilmesi yönünde tercihler yapılmalıdır.
• Belediye Kültür Müdürlüğü tarafından rehberli olarak şehir içi ve şehir dışı kültür gezileri organize edilmelidir.
• Okul müze projesi ile özellikle devlet okullarındaki öğrencilere yönelik arkeoloji ve müze gezileri organize edilmeli. Bu proje ile ekonomik olarak dezavantajlı olan çocuklarımızın tarihimizle ilgili bilgilenmesi ve gelecekle    ilgili hayaller kurabilmelerinin önü açılmalıdır. Yine bu yolla çocuklarımızın yurttaşlık bilinci gelişecektir.
• Öğrencilere yönelik bilim ve görsel sanat atölyeleri, müzik, resim kurslarının açılarak sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu yöntemle, yetenekli gençler tespit edilip akademik yönelimleri konusunda       desteklenmelidir.
• İlçe genelinde farklı kültürleri de kapsayan festival ve etkinliklerin düzenlenmesi.
• Belediyenin kullanımına sunulan kültür ve sanat bütçesinin amaca yönelik kullanılması ve bu bütçenin şeaflığının sağlanması zaruri bir ihtiyaçtır.

EMEKLİLER

    Emeklilerin şu anda en derin yoksulluğa maruz kalan toplumsal kesim olmasından yola çıkarak; 
• Emeklilerin sosyal hayatın dışına itilmesine, yalnızlaştırılmasına karşı onları sosyal yaşama dahil edecek alanlar yaratılmalıdır.
• Emeklilerin bir araya gelebileceği ve kendi ilgi alanlarına hitap eden faaliyetlerde bulunabilecekleri semt lokalleri gibi alanlar yaratılmalıdır. 
• Belediye, emeklilerin kendi öz örgütlülüklerini yaratacak ve seslerini duyurabilecekleri platformlara öncülük etmelidir.
• Gündüz bakım evleri açılmalı ve yaşlılara yetişkin bezi konusunda belediye desteği verilmelidir. Yaşlı tek başına yaşayanlara destek günlük ziyaretlerin sağlanması ve bu hizmetin düzenli yapılması gerekmektedir.
• Emekli olup aktif iş hayatına devam etmek isteyen yurttaşlar çeşitli belediye kurumlarında iş imkanı yaratılmalıdır.

EŞİT YURTTAŞLIK

• Belediye, tüm inanç gruplarına eşit mesafede duran, onların kendilerini nasıl tanımladıklarından yola çıkan ve yaşam alanlarında özgürce var olabilmelerini sağlayan bir anlayış benimsemelidir.
• Maltepedeki tüm etnik unsurların kendi dil ve kültürlerini özgürce ifade edebilecekleri imkanlar yaratılmalı, dışlayıcı değil farklılıklarıyla birlikte kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmelidir.
• Eşit olmayanlara eşitmiş gibi davranmak en büyük eşitsizliktir ilkesinden hareketle bugüne dek eşitsizliklerle karşılaşan kesimlere pozitif ayrımcılık esas alınmalıdır.
• Mahalle meclisleri kurulmalı; emekli, emekçi, kadın komiteleri, kent konseyiyle 
beraber çalışabilecek şekilde örgütlenmelidir.

• Mahalle afet gönüllüleri projesinin canlandırılması gerekmektedir.
• Her yıl belirlenen bir günde depremi riskini ve alınabilecek önlemlerin konuşulabileceği ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılabileceği etkinlikler düzenlenmelidir.
• Muhtarlar tarafından toplanma alanlarımız tanıtılmalı ve mahallenin afet planı yapılmalıdır.
• Belediye, bir sosyal konut modeli geliştirmeli ve bu konutları dezavantajlı kişilerin kullanımına açabilmelidir.

KENT, EKOLOJİ, ENGELLİ YAŞAM VE HAYVAN HAKLARI

. • Belediye, bir sosyal konut modeli geliştirmeli ve bu konutları dezavantajlı kişilerin kullanımına açabilmelidir.

• Geri dönüşüm konusunda bilinçlendirici faaliyetler yapılarak yurttaşın çöplerini evlerinde ayrıştırması sağlanmalıdır. 
• Bitki yetiştiriciliği eğitimleri teşvik edilmeli ve bu alanda çeşitli yarışmalar düzenleyerek ekolojik bilinç geliştirilmelidir. 
• Belediyede engelli yurttaşların yaşamını kolaylaştıracak bir Engelli Müdürlüğü kurulmalıdır.• Kaldırımlar ve yollar engelli yurttaşların kullanımına uygun hale getirilmelidir

.• “Benim Mahallem Engel Tanımaz” sloganıyla gönüllülük faaliyetleri örgütlenmelidir.

• İlerici ve yurttaştan yana tutum geliştiren STK’lara destek gösterilmelidir.
• Her mahallede halk sağlığını korumayı amaçlayan sağlık birimleri kurulmalıdır.

 EKOLOJİ, ENGELLİ YAŞAM VE HAYVAN HAKLARI

• Gençlerin, mahalle gelenek göreneklerini ve toplumsal değerlerimizi anlayabilmesi için bilgilendirici faaliyetler yürütülmelidir. 
• Hayvanlarının korkup kalp krizi geçirmesine ve aynı zamanda içindeki zararlı kimyasallarla çevreye büyük zarar veren havai fişek kullanımının yasaklanmasını talep ediyoruz.
• Sokaklarımızda yaşayan hayvanları toplu olarak bir alana kapatmak yerine, kendi alanlarında yaşayabilmelerine imkan sağlanmalıdır. İlçemizde yaşayan sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve atıl durumda olan       mama, su kaplarının, kullanılabilir bir hale getirilmesi gerekmektedir.
• Belediye, 5199 no’lu kanuna göre kısırlaştır, aşılat ve yerinde yaşat ilkesi doğrultusunda hizmet vermeli.Hayvan satışının ve üretiminin yasaklanması ve denetlenmesi olmazsa olmazdır. 

KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET

• Kadınlar, semt, mahalle ayırımı olmaksızın kültürel ve sosyal anlamda belediyeden eşit hizmet almalıdır.
• E-5 altı ve üstü mahallelerde hizmete ulaşabilme yönünde belirgin bir ayrım gözlemlenmektedir. Yoksulluğun yoğun olduğu mahallelerde bu sorun, kadın ve çocuklar üzerinde daha fazla baskı yaratmaktadır. Kadın ve çocukların günlük hayatta koşullarının iyileştirilmesi için sadece paneller, mitingler asla yeterli değildir. Bu kişilerin hane hane kapıları çalınmalı, problemleri dinlenmeli ki varlıklarının önemsendiğini hissedip daha katılımcı olsunlar. Aynı zamanda bu alandaki iyileşmenin topyekün gerçekleşebilmesi için erkeklerin cinsiyet eşitliği, temel insan hakları alanında öncelikle bilinçlendirilip katılımcı olması sağlanmalıdır.
• Kadın ve çocuklar için sosyal alanların oluşturulması, sokakların daha güvenli hale getirilmesi gerekmektedir.
• Belediye, erkek şiddeti gören ve eşinden ayrılmak isteyen kadınlara; maddi, hukuki, psikolojik destek sağlamalıdır.
• Kadınların ekonomik bağımsızlığı için istihdam alanları yaratılmalıdır.
• Mahallelerde muhtarlarla iş birliği içinde kadın kooperatifleri desteklenmeli, kadın pazarları kurulmalıdır.
• Kadınların iş yaşamına dahil olabilmesine olanak sağlamak amacıyla ücretsiz kreş imkanı temin edilmesi olmazsa olmaz koşuldur. 
• Çalışan kadınlara, farkındalık oluşturmak ve haklarını öğrenmeleri yönünde teşvik etmek amacıyla iş yaşamı eğitimi verilebilir. Ayrıca, kadın hakları konusunda 
atölyeler düzenlenmesi zaruri bir ihtiyaçtır.
• Belediyeden, kadın yurttaşlara iş güvencesi vermesini ve eşit ücret uygulamasını talep ediyoruz.
• Belediyenin, kadın sağlığına yönelik ücretsiz hizmetler talep ediyoruz. Erken 
teşhis amacıyla düzenli, takipli meme kanseri taraması, rahim kanseri taraması, HPV aşısı hizmeti verilmesi gerekmektedir.

GENÇLİK

• Gençlik politikaları aileleri de kapsayacak ve bilinçlendirecek şekilde genişletilmelidir. 
• Parklar, kreşler ve okullar sıkı şekilde denetlenmelidir.
• Okullarda uygulanan fahiş kayıt ücretleri, bir öğün dahi yemek temin edilmemesi yoksul aileleri zorlamaktadır. Bu, çocukların eğitim almasının ve sağlıklı birer birey olarak yetiştirilmelerinin önündeki ciddi bir engeldir. Belediyenin bu hususlarda yurttaşın hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmesi gerekmektedir.
• Özellikle yoksul kız çocuklarının eğitimi hayati bir öneme sahip. Bütçenin bir 
kısmının kız çocuklarına burs verilmesi için ayrılmasını talep ediyoruz

.• Emekli öğretmenlerin mahallelerde gönüllü ders vermesi için imkân yaratılmalı. 

• Gençlerin madde bağımlığına çözüm olmak amacıyla anne babalara yönelik bilinçlendirici eğitimleri verilmeli. 
• Belediye, gençleri spora teşvik etmek için spor bursları vermeli, kültür sanat eğitimleri ve hizmetleri yoğunlaştırılıp doğru şekilde sosyalleşmelerine katkıda bulunmalıdır.

 

Tüm çalışma gruplarının ortak talebi olarak;

Belediye bütçelerinin harcandığı alanlar hususunda şeaf bir biçimde yurttaşa hesap verilmesi ve belediye yönetiminin bu harcamaları sıkı bir şekilde denetlemesini talep ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve marmaracagdas.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
.com/890.js">

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler 2023 bahis siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler